Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2,889
· Najnowszy użytkownik: iwyzal

Last Seen Users

iwyzal02:21:51
ecahimybe09:38:16
rubyun12:09:19
kggggtewlohy13:07:04
carolun14:15:51
loveun14:24:35
ileralepa20:09:02
danorlow95523:00:26
umafi 1 day
agicygina 1 day

AdTaily

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

21-07-2017 03:28
xvvfhol http://www.ttwater
.it/035-puma-ignit
e-woven.asp http://www.camping
mareblu.it/nike-fr
ee-tr-fit-3-leopar
d-246.html http://www.dsette.
it/mbt-scarpe-sani
tarie-145.php http://www.isabell
abr

11-07-2017 11:39
qnqytts http://www.abovene
t.co.uk/parti-oakl
ey-vevhus-p-oakley
-sport-solglas.htm
l http://www.abovene
t.co.uk/oakley-sto
re-waikiki-5k-oakl
ey-store-waikiki-5
0s.html http://www.abovene
t.co.uk/oakle

12-02-2015 17:01
W końcu nadszedł czas, w którym mogę zaprezentować mój rowerek. W najbliższym czasie zmienię amorka i powinno być na tyle. A oto cała specyfikacja: Rama: Kross sign fr2 zmieniona os na

30-01-2015 08:46
Nie wiem, nie wiem

29-01-2015 11:42
Tak, wszystko się zgadza

23-01-2015 21:09
Czasami takie rzeczy siÄ™ zdarzajÄ…, takie a nawet gorsze

25-05-2014 14:34
Ja nie mam zadnej odpowiedzi od ciebie w skrzynce. Nie wiem czemu ale wlasnie obojetnie do kogo napisze nie dostaje odpowiedzi.

25-05-2014 10:37
wyslalem ci wiadomosc na dhzone juz dawno...

24-05-2014 21:48
do jeżdżenia zawsze chętny jestem poprostu bądź często na torze

24-05-2014 16:57
Siemka. Od niedawna jestem mieszkańcem tego miasta. Szukam kogoś z kim mozna pojeżdzic w Torniu na torze Z przymrużeniem oka

Regulamin Toru

Regulamin Toru Rowerowego Funbike

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Administratorze - należy przez to rozumieć Toruńskie Stowarzyszenie Sportów Alternatywnych,
  2. Tor Rowerowy Funbike - należy przez to rozumieć kompleks torów do kolarstwa grawitacyjnego znajdujący się na terenie Lasu Miejskiego przy ulicy Na Skarpie,
  3. Uczestniku - należy przez to rozumieć osoby, które mają prawo korzystać z Toru Rowerowego Funbike,
  4. Torze rowerowym – należy przez to rozumieć specjalistyczną trasę przygotowaną pod określoną dyscyplinę i służące do jazdy na odpowiednio przystosowanych rowerach.
 2. Tor Rowerowy Funbike jest powszechnie dostępny.
 3. Korzystanie ze Toru Rowerowego Funbike jest bezpłatne.
 4. Tor Rowerowy Funbike nie jest strzeżony.
 5. Z poszczególnych elementów Toru Rowerowego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Tor Rowerowy Funbike przeznaczony jest do jazdy na odpowiednio przystosowanych rowerach w ramach organizowanych przez Administratora zawodów sportowych, treningów i imprez okolicznościowych.
 7. Uczestnicy korzystający z Toru Rowerowego mają obowiązek używania przez cały czas jazdy kask ochronny, kompletu ochraniaczy, zbroi z ochroną kręgosłupa.
 8. Uprawianie kolarstwa grawitacyjnego jest sportem niebezpiecznym. 
 9. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 10. Od osób korzystających z Toru wymaga się bezwzględnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy z uwzględnieniem własnych umiejętności, trudności trasy i przeszkód.
 11. Przed pierwszym przejazdem na Torze obowiązkowo przejdź całość trasy na piechotę i upewnij się czy nie ma przeszkód utrudniających przejazd, ludzi na trasie i czy twoje umiejętności pozwalają ci na bezpieczne korzystanie z obiektu,
 12. Tor rowerowy i inne urządzenia sportowe wymagają stałej dbałości o stan techniczny. Opieką nad nimi w czasie treningów sprawują Uczestnicy
 13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem kolarstwa grawitacyjnego ponosi Uczestnik, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z Toru – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 14. W przypadku  osób  niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich  prawni opiekunowie.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione na terenie Toru Rowerowego Funbike.
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez Uczestników osobą trzecim znajdującym się na terenie Toru.
 17. Osoby, które korzystają z Toru jako bierni uczestnicy (należy przez to rozumieć celowe lub niezamierzone przebywanie na terenie obiektu) robią to na własną odpowiedzialność.
 18. Chodzenie po trasie Torów Rowerowych, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód, jak i przebywanie na przeszkodach przez osoby trzecie jest surowo zabronione.
 19. Strefa najazdów i zeskoków z przeszkód obejmuje obszar 5m licząc od obwodu przeszkody oraz 3m od krawędzi trasy na odcinkach bez przeszkód.
 20. Na trasach znajdują się naturalne i sztuczne przeszkody.
 21. Tor przeznaczony jest do sportów rowerowych. Zabrania się jeżdżenia po Torze motocyklami i qadami.
 22. Wszelkie uszkodzenia Torów Rowerowych należy natychmiast zgłaszać Administratorowi.
 23. Zakazane jest podprowadzanie roweru po zakończonym zjeździe na początek trasy po jej Torze. Jest do tego odpowiednia ścieżka z boku Toru.
 24. Zabrania się:
  1. jazdy na zawilgoconych, oszronionych i ośnieżonych przeszkodach,
  2. słuchania głośnej muzyki,
  3. używania słuchawek wewnętrznych,
  4. palenia tytoniu, rozniecania ognia,
  5. wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek,
  6. przebywania po spożyciu alkoholu lub innych używek,
  7. wprowadzania psów,
  8. jazdy na Torach rowerowych rowerami nieprzystosowanymi,
  9. gry w piłkę i uprawiania sportów, które mogą zagrozić w jakikolwiek stopniu osobą korzystającym z Toru,
  10. rzucania wszelkimi przedmiotami,
  11. wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla osób korzystających z Toru,
  12. zaśmiecania terenu,
  13. wjazdu na tor rowerowy innymi pojazdami bez odrębnego zezwolenia,
  14. pisania na urządzeniach, ich malowania i oklejania,
  15. umieszczania i wnoszenia reklam, ogłoszeń, bez zgody Administratora,
  16. prowadzenia handlu obwoźnego bez zgody Administratora.
 25. Uczestnicy korzystający ze Toru są zobowiązani do stosownego, kulturalnego zachowania.
 26. Podczas treningów obowiązkowo musi znajdować się przynajmniej jedna osoba, która znajduje się poza torem rowerowym i jest zdolna do udzielenia pomocy poszkodowanej osobie znajdującej się na Torze.
 27. O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszać niezwłocznie Administratorowi.
 28. Osoba korzystająca z obiektu Toru obowiązana jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.
 29. Uczestnicy, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, będą wypraszani z Toru wraz z zakazem dalszego korzystania z niego.
 30. Uczestnicy, którzy będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z Torów Rowerowych innym Uczestnikom, będą wypraszani z terenu Toru.
 31. Wszyscy Uczestnicy korzystający z Toru zobowiązani są do podporządkowania komunikatom i poleceniom wydawanym przez osoby upoważnione do tego przez Administratora.

 

Zawody sportowe i inne imprezy zorganizowane.

 

 1. Administrator ustala harmonogram zawodów, oraz rozkład treningów i innych imprez organizowanych na obiekcie.
 2. Podczas zawodów na obiekcie mogą przebywać Uczestnicy jedynie/tylko w obecności  koordynatora, trenera, instruktora lub osoby upoważnionej przez Administratora.
 3. Na czas zawodów i imprez okolicznościowych Administrator może ustalić tymczasowy regulamin.
 4. Zamiar organizowania i prowadzenia zawodów, spotkań i innych imprez należy każdorazowo konsultować z Administratorem i uzyskać stosowną zgodę Administratora i odpowiednich Urzędów i Instytucji.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia szczegółowe bezpieczeństwa na Torze (bezpiecznego korzystania z Torów rowerowych) określa Administrator.
 3. Brak znajomości Regulaminu Toru Rowerowego Funbike nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 4. Administrator pozostawia sobie swobodę interpretacji tego Regulaminu.
 5. Interpretacja regulaminu przez Administratora jest ostateczna.
 6. Poza niniejszym regulaminem obowiązują wszelkie inne zarządzenia dotyczące porządku i zachowania na obiektach sportowych,
 7. Osoby i organizacje naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte
  do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 8. Skargi, wnioski, uwagi można zgłaszać do Administratora Toru poprzez stronę www.funbike.org.pl

 

 

PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!

 

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe   999  ( tel. Kom. 112 )            Straż Miejska                          986

Straż  pożarna               998                           Policja                                    997

 

Toruń, 24 kwietnia 2008

Wygenerowano w sekund: 0.09
2,904,202 unikalne wizyty